1. Bevezető rendelkezések

A jelen Általános szerződési feltételek célja, hogy Unikornia (a továbbiakban: Szolgáltató) élménynapjaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi és egyéb szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket rögzítse.

A Szolgáltató adatai
Név: UNIKORNIA

Szolgáltató személyek, oktatók: Bonifert Rita és Zsebe Zsuzsanna

Telephely: 2000 Szentendre, Pomázi úti lovas farm

2. Részvételi feltételek
A www.unikornia.hu weboldalon a Szolgáltató eseményein való részvételi lehetőséget értékesítünk.
Az élménynapokra, táborokra, egyéni oktatásra való jelentkezésre a weboldalon keresztül, jelentkezést követően, továbbá személyes egyeztetés útján van lehetőség.

Ön a jelen weboldal használatával, illetőleg az azon történő regisztrációval, az internetes felületen keresztül történő jelentkezéssel illetve személyes jelentkezésének rögzítésével kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató eseményeire történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési szabályokat, és annak minden pontjával egyetért.

Az élménynapok legalább 6 jelentkező esetén tartjuk meg. Amennyiben bármely esemény a jelentkezők érdekkörén kívül eső okból nem kerül megtartásra (ide értve azt az esetet is, ha nincs meg az élménynap elindításához szükséges minimális létszám), a már esetlegesen befizetett részvételi díj bármely szabad létszámmal rendelkező élménynapon felhasználható. Amennyiben a jelentkező nem kívánja az ily módon biztosított részvételi lehetőséggel élni, erre vonatkozó igénye közlésétől számított 60 napon belül az esemény részvételi díját visszafizetjük.

A résztvevőket a jelentkezés elküldésének vagy személyes közlésének időpontja alapján regisztráljuk. A részvételi díj teljesítése a 6. pontban foglaltak szerint történik.

A kurzusra történő jelentkezés menete:

1. Az esemény adatlapján a jelentkező (illetve résztvevő szülője, gondozója) rákattint a „Jelentkezés” gombra.
2. A jelentkezésről a rendszer egy automatikus e-mailben tájékoztatja, a regisztráció visszaigazolásáról.

3. További e-mailes tájékoztatóban kapja a jelentkező az információkat a felelősség nyilatkozatról, melynek kitöltésével tudja a jelentkezéshez a férőhelyet bebiztosítani. Csakis a nyilatkozat kitöltésével tudják véglegesíteni az oktatók az eseményre való regisztrációt és férőhelyet.  Ennek hiánya azzal a következménnyel járhat, hogy a további jelentkezők töltik be a még nem véglegesített regisztrálók fennmaradó helyét. 
iv. a jelentkező a regisztrációval kapcsolatban további információt kaphat elérhetőségeink bármelyikén.

 

3. Az élménynapok menete
Az élménynapok általában 8 órás foglalkozást foglalnak magukban, melyre célszerű a kezdést megelőzően legalább 15 perccel a helyszínen megjelenni. A jelentkező késése esetén nincs lehetőségünk az esemény időtartamának meghosszabbítására, a gyakorlásba azonban a késve érkező jelentkező jogosult bekapcsolódni.

A résztvevő saját hibájából vagy a tanfolyamok más résztvevőjének hibájából bekövetkezett balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 

4. Kapcsolattartás
A jelentkezőkkel való kapcsolattartás az online jelentkezés vagy a személyes jelentkezés során megadott e-mail címen és telefonszámon történik. A Szolgáltató nem felel a megadott telefonszám vagy e-mail cím elérhetőségéért, az e-mail szolgáltatás működéséért. A jelentkezővel való kapcsolatfelvétel ezen okból történő meghiúsulásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

5. Részvételi díjak
A részvételi díj tartalmazza az okleveles oktatók által vezetett elméleti és gyakorlati tudásanyagot, az étkezési költséget, ajándéktárgyakat és igény esetén egyéb szolgáltatásokat.
A szolgáltatás áfa mentes.

További kedvezmények igényelhetőek:

- 5% egyszeri kedvezmény használható fel abban az esetben, ha feliratkozik az Unikornia hírlevélre, majd a megadott e-mail címre automatikus üzenetben kiküldésre kerül a kuponkód, amit bármelyik Unikornia eseményen be lehet váltani egyszeri alkalommal.

- 15% kedvezmény vehető igénybe a testvérek teljes részvételi díjából, amennyiben minden testvér ugyanazon az Unikornia élménynapon vesznek részt.

- Szintén 15% kedvezmény vehető igénybe, hogyha a jelentkező elhozza magával ugyanarra az Unikornia élménynapra egyik barátját is, így mindkét jelentkező részvételi díjából 15-15% kedvezményt biztosítunk. A lehetőség 1 ismerős meghívására vonatkozik, így egy élménynapon egy baráti engedményt lehet felhasználni. 

Egy alkalommal csak egy kedvezmény vehető igénybe és nem vonhatók össze!

 

6. Fizetés módja

Az e-mail üzenetben megadott, előre legyeztetett részvételi díjat a helyszínen tudja az felelősség nyilatkozat aláírása után rendezni az oktatóknál.

7. Részvételi szabályok
Az élménynapon való részvételi lehetőséget és szabályzatot a helyszínen átadott, írásban rögzített és aláírt Felelősségi Nyilatkozat rögzíti.


8. Esemény elmaradása, módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az események időpontját vagy előre meghirdetett tematikáját módosítsa. Az élménynap esetleges elmaradásáról vagy az időpont változásról a Szolgáltató legalább 24 órával a tanfolyam előtt a jelentkezés során megadott e-mail címre küldött levélben értesíti jelentkezőket. Az elmaradt esemény vonatkozásában esetlegesen előre befizetett részvételi díj bármely később időpontban meghirdetett kurzusra felhasználható.

 

9. Lemondási feltételek

a. A résztvevők a kiválasztott élménynapot megelőzően legfeljebb 5 nappal jogosultak a részvételt lemondani, azaz a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéstől kötbérmentesen elállni. A jelen pont szerinti elállást követően a már megfizetett részvételi díj bármely eseményre felhasználható. Amennyiben a szerződéstől a jelen pont alapján elálló jelentkező nem kíván másik eseményen részt venni, az általa előre megfizetett összeget az elállás közlésétől számított 60 napon belül visszatérítjük.
b. Az eseményt megelőző 5-2 napon belüli elállás esetén kötbérként a részvételi díj 50 %-a fizetendő. A jelen pontban foglalt határidőben elálló jelentkező a kurzusra irányadó, már megfizetett részvételi díj 50%-ának megfelelő összeg megfizetését követően jogosult új kurzusra jelentkezni.
c. A eseményt megelőző 24 órán belül közölt elállás esetén a részvételi díj visszafizetésére nincs mód. A jelentkezők a lemondást/elállást e-mail üzenetben közölhetik, a fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján.

A tanfolyamokon való részvételi lehetőség nem névre szóló, a részvételi lehetőség átruházható. A részvétel átruházásának tényét a résztvevő hitelt érdemlő módon köteles igazolni. Az elállás/felmondás jogának gyakorlására a fentieken túlmenően a Rendelet szabályai irányadóak.

 

11. Adatkezelés
A Szolgáltató a jelen szerződéssel összefüggésben személyes adatokat kezel. A Szolgáltató az adatkezelés vonatkozásában az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. Az eseményekre történő jelentkezés során a szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át. Oldalaink böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. Az online jelentkezési rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek. A megrendelt szolgáltatásról adatbázis készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig történik. Adatainak módosítását vagy törlését a rendszerből bármikor kérheti írásban. Az eseményre történő jelentkezéssel egyidejűleg megadott e-mail cím automatikusan felkerül a Szolgáltató hírlevél adatbázisában. A jelentkező a hírlevélre feliratkozottak listájáról bármikor jogosult a törlését kérni, anélkül hogy jelentkezése törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni levélben, emailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás / Unsubscribe” link segítségével lehet.